สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

07/08/2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายจักก์ แสงชัย อุปทูต ณ กรุงปราก ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วม โดยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีพระแม่เจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และด้วยความตั้งใจแสดงความจงรักภักดี  

 

 

 

 

 

 


Top