สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับ
จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รอบที่ 1)

11/10/2560

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ในสาธารณรัฐเช็ก ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก และภริยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว พร้อมด้วยคนไทยในสาธารณรัฐเช็กที่ได้ลงทะเบียนเป็น        จิตอาสาเฉพาะกิจฯ เข้าร่วมในพิธีฯ กว่า 20 คน ภายหลังเสร็จพิธี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมงาน

 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยในสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกรที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ วัดธรรมกิตติวงศ์     
(U Parku 11, Prague 8)
 
 
 
 
 
 

 


Top