สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมกิจกรรม Asia Food Fest 2017

10/09/2560

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมงาน Asia Food Fest ที่บริเวณ Smichovska naplavka กรุงปราก เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความนิยมในอาหารไทย ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้ การสาธิตการแสดงมวยไทย โดยคุณคมสัน พิพิธศาลา และลูกศิษย์ บนเวทีจำนวนสองรอบ ยังได้รับความนิยมและความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมากอีกเช่นกัน 


Top