Announcement
Visa Fee Exemption for "Tourist Visa - Single Entry"

06/12/2016

By the Order of the Ministry of Interior dated 30 November B.E 2559 (2016), starting from 1 December 2016 until 28 February 2017, Thailand will launch a temporary tourist visa fee exemption scheme and a temporary Visa on Arrival (VoA) fee reduction scheme. Details are as follows: 

1. All applicants applying for Tourist Visa (single entry) to Thailand during the aforementioned period will be exempted from the visa fee. 

2. During the aforementioned period, Visa on Arrival (VoA) fee will be decreased from 2,000 THB to 1,000 THB for applicants of the nationalities which are entitled to apply for the VoA at the designated immigration checkpoints.

 

Nařízením Ministerstva vnitra ze dne 30. listopadu 2016 Thajsko zavádí pro období od 1. prosince 2016 do 28. února 2017 režim dočasného osvobození od turistického poplatku a režim snížení poplatku za Visa on Arrival (vízum po příletu), a to následovně: 

1. Všichni žadatelé o jednovstupé turistické vízum budou v daném období osvobozeni od vízového poplatku. 

2. Během daného období bude snížen poplatek za Visa on Arrival (vízum po příletu) z 2 000 na 1 000 bahtů pro žadatele ze zemí, kteří jsou oprávněni žádat o toto vízum na určených imigračních kontrolních stanovištích.


Top